Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü - Özlem ARIKÖK
14 Aralık 2021

özlem arıkök.jpg

1971 yılında Kırklareli'nde doğdum.

Eğitim Aldığım Okullar:
1- Tekirdağ Sağlık Meslek Lisesi 1990
2- Trakya Üniversitesi SHMYO/Hemşirelik Bölümü 1992
3- Erzurum Atatürk Üniversitesi/Hemşirelik Bölümü 2011
4- Beykent Üniversitesi Hastane İşletmeciliği Bölümü/Yüksek Lisans 2013

Çalıştığım Kurumlar:
1- Edirne Devlet Hastanesi 1990-1994                                                                                                       
2- Kırklareli Devlet Hastanesi 1994-2010
3- Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 2010-2014
4- Kırklareli Devlet Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Hizmetleri Müdürü 2014-2016
5- Kırklareli Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 2017-Halen


Sertifikalar-Katılım-Eğitim Belgeleri:

1-Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu-2005                                                           
2-Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği : Bulgaristan-Türkiye ‘’Sağlık Çalışanlarının Mesleki Gelişim Projesi’’ İletişim, Danışmanlık, Stres ve Zaman Yönetimi Kursu-2006                                                                                   
3-0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Temel Eğitimi-2008                                                                                                                  
4-Aile Sağlığı Elemanı Uyum Eğitimi-2009                                                                                                      
5-Bilgisayar Kullanımı Sertifika-2010                                                                                                            
6-İzlem Protokolleri ve Tamamlayıcı Beslenme Eğitimi-2010                                                                        
7- Taşınır Mal Yönetmeliği ve MKYS konuları eğitici eğitimi -2012                                                                 
8- 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi -2013                                                                                                    
9- TSİM-Diploma Tescil Eğitimi-2013                                                                                                           
10- İlkyardımcı Sertifikası-2013                                                                                                                    
11- Trakya kalkınma ajansı 3 günlük Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi – 2014                                                                                                                          
12- T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Otelciliği Müdürleri Eğitimi – 2014                                                                           
13-İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi – 2015                                                                                          
14-Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelcilik Çalıştayı                                                                                       
15-Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısı – 2017                                                                                                                          
16-Sağlıkta Dönüşümün II. Fazında Klinik Kalite ve İnovatif Yaklaşımlar Kongresi -2018                                                                                                       
17-Kamu Hastanelerinde Yabancı Uyruklu Hastaların Hizmet Süreçleri ve Koordinasyon Eğitimi – 2018                                                             
18-Hastane Afet Planı Eğitimi - 2018
19-Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı -2018
20-Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi-2019
21- Anne Dostu Hastane Programı Eğitimi – 2019 
22- T.C. Kırklareli Valiliği 
COVİD-19 Pandemi Sürecindeki gayret ve örnek çalışmalardan dolayı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesi gereğince  Başarı Belgesi -2020 
23- Pandemi Döneminde Kriz Yönetimi Sempozyumu Katılım Belgesi 27/01/2021
    

 

Özlem ARIKÖK
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü