Misyon & Vizyon

Misyon :  T.C Sağlık Bakanlığı’nın politikaları ve mevzuatı doğrultusunda, yenilikçi ve araştırmacı sağlık personeli  yetiştirilmesine katkı sağlamak, etik ilkelere bağlı kalarak insana ve çevreye saygılı, nitelikli sağlık hizmeti vermektir.

Vizyon Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, hastane hizmetlerini ileri tıbbi, teknolojik ve idari uygulamalar ile uluslar arası standartlarda gerçekleştiren, araştırmacı, yenilikçi, nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine  ve  tıp uygulamalarına katkı sağlayan, sağlık turizmi alanında tercih edilen, ulusal/uluslararası ve bilimsel platformlarda ismi duyulan, tanınan, toplumun güvenerek ve isteyerek geldiği bir hastane olmaktır.