Tarihçemiz
31 Mayıs 2022

  • hastane-eski-1.jpg
  • hastane-eski-2.jpg
  • hastane-eski-3.jpg
  • hastane-eski-4.jpg


Eski Hizmet Binamızın Tarihçesi: Kırklareli'nde ilk hastane 1894 yılında Mutasarrıf Mustafa Neşe Paşa tarafından, şimdiki hastanemizin bahçesi olan alana "Gureba Hastanesi" olarak yaptırılmış ve Belediye'ye devredilmiştir. Bu hastane bina olarak küçük ve sağlık hizmetinde yetersizdi. 1914 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu kurucusu Kırklarelili Dr. Fuat UMAY, Mühendis Faik ve Belediye Başkanı Muhittin Bey'den oluşan bir komite yönetiminde yeni bir hastanenin temeli atıldı. İnşaat 1918 yılında Belediye tarafından ikmal edilerek özel idareye devredildi.1922 'den sonra 50 yataklı tedavi kurumu haline getirilmiştir. 1950'li yıllara kadar bir başhekim, bir operatör, bir başhemşire, bir hemşire ile iki pansumancı hizmet görüyordu. 1950 yılında hastane Özel İdareden Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Verem Savaş Derneği tarafından 1955 yılında hastaneye ek olarak 15-20 kişilik Verem Pavyonu ile 1960 yılın da Kadın Doğum Ünitesi yapılmıştır. 250 yataklı modern hastane binası 1973 yılında faaliyete geçmiştir. Verem Pavyonu ve eski binalar yıktırılmıştır. 2005 yılı Ekim ayında hastanemiz 82.Yıl Devlet Hastanesiyle birleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren A ve B blok olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yeni Hizmet Binamız: Yapımı TOKİ tarafından üstlenilen ‘250 Yataklı Kırklareli Devlet Hastanesi’ temeli 5 Mart 2014 tarihinde Sağlık Bakanımız Uz. Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU‘nun da katıldığı törenle atıldı. 29 Şubat 2016 tarihinde geçici kabulü planlanan hastanenin kabul tarihi geri alınmış olup Sağlık Bakanlığı ve TOKİ tarafından oluşturulan heyet eliyle 30 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş, 04.12.2015 tarihinden geçerli olmak üzere geçici kabulün yapıldığına karar verilmiştir. 01.09.2016 tarihi itibariyle Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlamış ve Yeni Hizmet Binamız teslim alınmıştır. Hastanemiz 63.490 m2 açık alan ve 45.905 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Yeni Hizmet Binamıza 16.01.2017 tarihi itibariyle taşınmış olup modern hastane anlayışıyla hizmet vermeye devam edilmektedir. Yeni Hizmet Binamızın yatak sayısı 12.11.2018 tarih ve E2044 sayılı onay ile 275'e çıkarılmıştır.Bakanlığımız ile Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü arasında, Kırklareli Üniversitesinin ilgili birimleri ile Kırklareli Devlet Hastanesinin birlikte kullanımına ilişkin 09.06.2020 tarihli ve 761 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan protokol çerçevesinde; halen A2 rolünde 275 yatak kapasitesi ile hizmet veren Kırklareli Devlet Hastanesinin, eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde, mevcut yatak kapasitesi ile A1 rolünde “T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adı altında hizmet vermesine dair alınan 10.06.2020 tarihli ve E.1078 sayılı Makam Onayı ile hastanemiz ilgili tarihten itibaren “T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmet vermeye devam edecektir.