Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü - Işıl ESEN
23 Ocak 2024

Işıl ESEN


06.02.1987 yılında Kırklareli de doğdum. Evli ve iki çocuk annesiyim.


EĞİTİM ALDIĞI OKULLAR: 

LİSE:                       Kırklareli Anadolu Lisesi
LİSANS:                 İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
YÜKSEKLİSANS:   İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü -Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi -Hemşirelikte Yönetim A.D


MESLEKÎ DENEYİMİ:
1.İ.Ü TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ A.D.-YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ     2009-2010   
2.YEDİKULE GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH-YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ 2010-2013    
3.YEDİKULE GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH-KOORDİNATÖR HEMŞİRE-2013-2014    


YÖNETİCİLİK DENEYİMİ

1.MÜDÜR YARDIMCISI: 2014-2015 Ağustos: Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH  
2.SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ: 2015-2017 Kasım :Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH  
3.UZMAN: 2017 Aralık -2023 Ağustos : İstanbul  İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı 
4.Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı -Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Çalışanı HEMŞİRE 2023 Eylül -2024 Ocak:
5.SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ: 2024 OCAK-HALEN: Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi HİZMETİÇİ EĞİTİM BİLGİLERİ (KURS VE SEMİNERLER):

1-Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu (2010)İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
2-Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (2012)Sağlık Bakanlığı
3-Klinik Kalitede Bakım Temalı 2.Hemşirelik Sempozyumu (2013)İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
4-Kişisel Gelişim İletişim Eğitimi (2013)USES
5-1.Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu (2013)Uluslararası Katılımlı
6-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çalıştayı (Nisan 2017)Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
7-11. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi (17-19 Kasım 2018)Tıbbi Hipnoz Derneği
8-Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Çalıştayı  (10-11 Ocak 2019)Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
9-Basınç Yaralanmaları ve Yönetimi Sempozyumu (22 Mart 2019)SBÜ Sultan Abdul Hamid Han EAH
10-SIHHAT Projesi Eğitimi 24-26 Haziran 2019Sağlık Bakanlığı 
11-Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Projesi Sağlık Tesisi Yönetimi (SYT)Bileşeni Eğitici Eğitimi” (22-25 Temmuz 2019)Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
12-İletişim ve Çeşitliliğe Değer Verme Eğitimi (14 Kasım 2019)Sabancı Üniversitesi
13-II. Uluslar Arası Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Kongresi (24-27 Nisan 2019) Sağlık Bakanlığı -DSÖ
14-Sağlık Yönetiminde Genel Yaklaşımlar Eğitimi (20 Mart 2020)İstanbul Işık Üniversitesi


MESLEKÎ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI:

1-‘’İ.Ü Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi’’-Poster Sunum-7.Hemşirelik Öğrencileri Kongresi –Marmara Üniversitesi – 2008

2-‘’Evaluation Of Reproductive Health And Sexual Behaviors Of University Students: Case Study From Istanbul’’ -Contemporary Nurse -Volume 43 Issue 1 – 2012

3-“Hemşirelerin kan ve kan ürünleri Transfüzyonuna ilişkin bilgi düzeyleri: Fatih Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Örneği -Sözel Sunum - 2016 SKS  Kongresi

4-Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi Hemşirelik Kampı-2017-Oturum Başkanı 

5-Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi Hemşirelik Kampı 2017-Konuşmacı

6-"Stajyer öğrenci güvenliği: Eğitim programı etkinliğinin değerlendirilmesi” -Poster Sunumu (Kabul no:2863)- 2018 SKS Kongresi

7-"Tüberküloz Hakkında Bilinenler: Hemşire Gözüyle”  –Poster Sunum USAK 2018 Kongresi - 14-18 Mart 2018
8-“İl Geneli Eğitim Araştırma Hastanelerinde Diyabetik Ayak Yarası Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Süreçlere Yeni Bir Bakış Açısı Gerekliliği -İKSSTD 2020; 12(2):175-81 doi: 10.5222/iksstd.  2020.94557)