Değerlerimiz
07 Nisan 2022

  • Saygı, hoşgörü ve anlayış,
  • Eşitlik, objektiflik, tarafsızlık, güvenilirlik,
  • Bilimsellik ve sürekli eğitim,
  • Katılımcılık, etkinlik ve verimlilik,
  • Dürüstlük, disiplinli çalışma,
  • Etik kurallara uygunluk,
  • Ben yerine biz diyebilme,
  • Yenilikçilik, sürekli iyileştirme,
  • Memnuniyet hedefli yaklaşım,