Pandemi Döneminde Hasta Ziyaretleri İle İlgili Uyulması Gerekli Kurallar
07 Nisan 2022

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.535- 00114766195 barkod sayılı Koronavirus salgınıyla ilgili yazısı gereği  hastanemizde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmemektektir.
 • Mesai saatleri dışında hafta içi 19:00-20:00, hafta sonu 13:30-15:30 saatlerinde, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en fazla 2 kişinin ziyaretine izin verilecektir.
 • Yoğun Bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara ziyaret yapılmayacaktır.
 • PANDEMİ SERVİSİ’NE ZİYARET KESİNLİKLE YASAKTIR.
 • Hastalara refakat eden kişilerin sayısı sınırlanacak, mümkünse hep aynı kişinin refakat etmesi sağlanacaktır.
 • 12 yaş altı çocukların, ateş, öksürük, aksırık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu şikayeti olanların, bilinen bir enfeksiyon hastalığı ve/veya herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin ve yaşlıların hastanede hasta ziyaretinde bulunmamaları gerekmektedir.
 • Hasta ziyaretleri kısa tutulmalı, mümkünse 5 dakikayı geçmemelidir.
 • Hastalarla ve hasta yakınlarıyla sarılmamalı ve öpüşülmemelidir.
 • Hasta odalarına girmeden önce ve çıktıktan sonra eller sabun ve su ile iyi bir şekilde yıkanmalı veya odalarda bulunan el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Hasta odalarında çevreye temas etmekten kaçınılmalıdır. Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 • Solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile hastanede yatan hastalar mümkünse ziyaret edilmemeli, ziyaret zorunluysa hastalara 2 metreden daha fazla yaklaşılmamalıdır.
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın dışarıdan herhangi bir yiyecek veya içecek getirilmemelidir.
 • Hastanemizde çöpler tıbbi, evsel ve cam atık olarak ayrıştırılmaktadır. Ziyaretçilerimizin kullanacağı evsel atık kovaları, SİYAH renk poşetlidir ve üzerinde büyük yazı ile EVSEL ATIK yazmaktadır. Hastanede bulunduğunuz süre içerisinde; yemek atıklarınızı (SİYAH), plastik, cam ve kağıt atıklarınızı (MAVİ)kan ve hasta çıktıları ile bulaşmış atıklarınızı ve kullanmış olduğunuz maskelerinizi (KIRMIZI) poşetli atık kovalarına atınız.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarıları beklenmeksizin hastane terk edilmelidir. 

HASTA ZİYARET KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.     
BAŞHEKİM