İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı
10 Aralık 2021

Kırklareli Devlet Hastanesi’nde 20.02.018 de Başhekim Op. Dr. Camettin ATAM başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı geçekleştirildi.

Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri, İSG profesyonelleri tarafından verilecek eğitimler, iş kazası ve meslek hastalıklarının istatistiki verilerinin değerlendirilmesi, tesis risk analizi, acil durum planları ve iş yeri ortam ölçümlerinin planlanması, çalışanların sağlık taramaları, iş yeri periyodik kontrolleri gibi konular görüşülerek karara bağlandı.