Bölüm Kalite Sorumluları
07 Şubat 2020

BÖLÜM / BİRİM

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU

Kalite Yönetim Birimi

Nezahat KESİCİ

Kan Transfüzyon Merkezi

Uzm. Dr. Fatih ALKOÇ

Biyokimya Laboratuvarı

Uzm. Dr. Mustafa TAT

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uzm. Dr. Fatih ALKOÇ

Patoloji Laboratuvarı

Uzm. Dr. Nurhan BAYKUŞ

Anestezi

Bektaş BOZBEY

Ameliyathane

Cevriye KOCAMAN

Acil Servis

Yeliz EKER

1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi

Özlem ACAR

2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi

Nazlı KARACA


3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
 Miray TÜRKOĞLU

Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Bahar ATABAY

Radyoloji Ünitesi

Serkan EFE

Fizik Tedavi Ünitesi

İlker ÖZKAN

Odyoloji Ünitesi

Tuğba ERDEM

Sterilizasyon Ünitesi

Burak Deniz UYANIK

Palyatif Bakım Merkezi

Zeynep SEZER

Diyaliz Ünitesi

Nurten DEMİRALP

Doğumhane /Kadın Hastalıkları Servisi

Semra ÇETİN

Çocuk-Çocuk Cerrahi-Göz Hastalıkları Servisi

Sibel KIKILI

Dahiliye-Tıbbi Onkoloji- Palyatif Bakım Hastalıkları Servisleri

Zeynep SEZER

Dahiliye-Göğüs Hastalıkları Servisleri

Nezahat SEZER

KBB-Beyin Cerrahi Servisleri

Ebru ŞEN

Ortopedi - Göğüs Cerrahi - Kalp Damar Cerrahi Servisleri

Ayşe CEVİZ

Üroloji-Plastik Cerrahi Servisleri

Kübra ŞEN

Nöroloji -Kardiyoloji- Cildiye-Enfeksiyon Hastalıkları Servisleri

Arzu YILMAZ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi

Buket DURAK

Genel Cerrahi Servisi

Emel ÖZTEKİN

Eczane

Fatma Özden BULUT

Yemekhane Ve Mutfak

Deniz KARA

Evde Sağlık Hizmetleri

Şeyma KARABULUT

Poliklinik Hizmetleri

Özlem TEZEL

Nükleer Tıp

Uz. Dr. Salim AKSOY

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Mehmet PİROĞLU

Enfeksiyon Birimi

Uz. Dr. Faruk SÖZERİ

Hasta Hakları Birimi

Hülya ERDOĞAN

Çalışan Hakları Birimi

Saltuk AKSOY

Eğitim Birimi

Esra YAKŞİ

Sosyal Hizmet Birimi

Büşra ÖZDEN

Atık Birimi

Sinan ELVER

Stok Yönetimi

Haldun ULU

Özlük Birimi

Şenel BÜYÜKYAKALI

Satın Alma Birimi

Zafer ÖZCÜCE

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Haldun ULU

Bilgi İşlem Birimi

Ufuk KAHYAOĞLU

Fatura Birimi

Ömer KURBUN

Evrak Kayıt Birimi

Sercan SOYSAL

Muhasebe Birimi

Zafer ÖZCÜCE

Sağlık Kurulu Ve Kalem Birimi

Murat YILDIZ

İstatistik Birimi

Senem UYSAL

Sivil Savunma

Sinan ELVER

TİG Birimi

Ekrem ALKAN

Arşiv Birimi

Cemal SUYARAN

Teknik Atölye

Gökhan GÜR

Morg- Gasilhane

Abdülkadir ÖRDEKÇİ

Medikal Depo-İlaç

F. Özden BULUT

Medikal Depo-Tıbbi Sarf

Şermin SARIKAYA

Medikal Depo-Laboratuvar Sarf

Serdar YAVAŞ

Biyomedikal-Klinik Depo

Zafer GÜLER

Ayniyat Depo

Yasin SARI

Cerrahi Alet Depo

Gülay ÇOLAK