Engelli Birey Sağlık Kurulu Raporu Çıkarmak İsteyenlerin İzleyecekleri Yol
16 Mayıs 2018

  1. MHRS` den sağlık kurulu için randevu alınır.
  2. Randevu tarihinde Engelli haklarından faydalanmak istediğini belirten bir dilekçe veya kurumdan getirilen üst yazı ile hastane yönetimine başvurulur.
  3. Dilekçe evrak kayıta götürülür ve barkod alınır.
  4. Dilekçe, 4 adet fotoğraf ve Kimlik fotokopisi ile sağlık kuruluna başvurulur.
  5. Sağlık kurulunun işaretlediği muayene fişi ile beraber hekimlere tek tek muayene olunur.
  6. Muayene bittikten sonra tüm tetkiklerle beraber muayene fişi sağlık kuruluna teslim edilir.
  7. Salı ve Perşembe günleri saat 15:00'da toplanan heyette hazır bulunulur.(Heyette bulunan hekimler tekrar sizi görmek isteyebilir.)
  8. Heyet sonrası yazılan raporu kendisi veya vasisi tarafından sağlık kurulundan teslim alınır.