İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
03 Ekim 2018

Hastanemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantısı Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ayhan TOSUNOĞLU başkanlığında 01.10.2018 tarihinde Hastanemiz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri, İSG profesyonelleri tarafından verilecek eğitimler, iş kazası ve meslek hastalıklarının istatistiki verilerinin değerlendirilmesi, tesis risk analizi, acil durum planları ve iş yeri ortam ölçümlerinin planlanması, çalışanların sağlık taramaları, iş yeri periyodik kontrolleri gibi konular görüşülerek karara bağlandı.