Dünya Kalite Gününüz Kutlu Olsun!
08 Kasım 2018

Birleşmiş Milletler 1990 yılında, kalitenin toplumun refahına ve kurumların gelişimine katkısı konusunda dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Kasım ayının ikinci Perşembe gününün "Dünya Kalite Günü" olarak kutlanmasına karar verdi. Avrupa Kalite Teşkilatı'na (EOQ) üye ülkelerde ise Kasım ayının ikinci haftası "Avrupa Kalite Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 5 - 12 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları uygulamasının temeli ilk 2003 yılında tüm kamuoyuna sunulan ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programının’’ ana birleşenlerinden biri olan ‘’Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve

Akreditasyon’’ ilkesine dayanmaktadır.

Kırklareli Devlet Hastanesi olarak tüm süreçlerde öncelikle çalışan memnuniyetini, hasta ve yakınlarının memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı,  kaynaklarını etkin kullanarak maliyetleri azaltmayı, döner sermaye gelirlerini arttırmayı, sürekli gelişmeyi ve inovasyonu desteklemeyi,  personel ve kurumsal riskleri belirleyerek yönetmeyi ve kurumsal sorumluluk anlayışı oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için; sağlık hizmetlerinin hem teknik hem de tedavi sanatı kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak, sağlık hizmetlerinin tüm özelliklerini göz önünde bulundurularak ve kalitesini etkileyen faktörleri dikkate alınarak sağlık hizmetleri kalitesinin tüm boyutlarını ele alacak şekilde bir kalite programını uygulamaktayız.

Sonuç olarak;

Avrupa Kalite Haftası'nı ve 8 Kasım Dünya Kalite Günü’nüzü kutlar. Kalitenin bir yaşam tarzı olarak yaşamınızda yer almasını diler, saygılar sunarım.

 “ KALİTE LÜKS DEĞİL İHTİYAÇTIR”.    

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nezaat KESİCİ       

                                                                                                                                                                                                                                         Kırklareli Devlet Hastanesi              

                                                                                                                                                                                                                               Kalite Yönetimi ve Verimlilik Direktörü