Hastanemizde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
15 Kasım 2018

Kırklareli Devlet Hastanemizde HAP kapsamı dahilinde doğal afet olaylarına ilişkin olarak her yıl düzenlenenyangın tatbikatı 14.11.2018 tarihinde gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde tüm çalışanlara; temel afet bilinci ve yönetimi, acil durum yönetimi, deprem, yangın ve çeşitleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile bunlardan korunma yöntemleri hakkında eğitim salonunda sivil savunma uzmanımız ve Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Sonrasında da Sivil Savunma Uzmanımız koordinatörlüğünde; Kurumumuz Yangından Korunma Ekibi, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve Acil servis işbirliği ile yangın, kurtarma, koruma, hasta ve personel tahliye tatbikatı uygulamalı olarak yapılmıştır.

Tatbikatın ardından hastane bahçesinde güvenli bir alanda itfaiye yetkilileri tarafından hastane personeline yangın söndürme tüpünün kullanımı ve anında müdahale ile ilgili uygulamalı olarak kısa bir sunum gerçekleştirildi.

  • 20181115_110358.jpg
  • 20181115_110122.jpg
  • 20181115_110953.jpg
  • 20181115_110149.jpg
  • 20181115_111102.jpg
  • 20181115_110324.jpg
  • 20181115_110236.jpg
  • 20181115_111654.jpg
  • 20181115_110454.jpg