Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Duyurusu
17 Ocak 2020

Hastanemize yaz stajı başvuruları 03 Şubat – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında Eğitim Birimine yapılacaktır.

Başvuru yapacak kişilerin getirmesi gereken belgeler;

● Zorunlu yaz stajı formu ( Formun eksiksiz doldurulmuş, fotoğrafı yapıştırılmış ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.)

● Staj sözleşmesi (3 nüsha ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.)

● Kimlik fotokopisi

●Sağlık Tarama Sonuçları ( Aile Hekimliğinden Serolojik Kan Testi yaptırılması gerekmektedir.)

●T.C. Ziraat Bankası 100. Yıl Caddesi şubesi Hesap ve IBAN numarası olmalıdır.

● Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

● Tüm başvuru belgeleri ıslak imzalı olacaktır. Form üzerinde yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulacak ve başvuru sahibine ait vesikalık fotoğraf eklenmiş olacaktır.

●Kurumumuza staj başvurusu kabul edilen öğrenciler hastanemizin kurallarına uymakla yükümlü olup, aksi takdirde staj sözleşmeleri fesh edilip, yaz stajları sonlandırılacaktır.