Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Standı
08 Nisan 2019

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması,  ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.

Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı kapsamında, Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin arttırılması amacıyla Hastanemiz poliklinik girişinde  ‘Akılcı İlaç Kullanımı Standı’ kuruldu.

Kurulan stantta, halkımız Akılcı İlaç kullanımı konusunda bilgilendirilmiş, broşür dağıtımı yapılmıştır.

  • WhatsApp Image 2019-04-02 at 14.13.21.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-04-02 at 14.13.22.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-04-02 at 14.13.19.jpeg