7 Nisan Dünya Sağlık Günü
07 Nisan 2020

Dünya Sağlık Örgütünün anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan tüm dünyada sağlık günü olarak anılır. 

Sağlık; Ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır.
 
Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir.

Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlarda sağlıklı olur.

Çağımızın insanlığı tehdit eden Covid-19 hastalığı için
Hekimler, Hemşireler, Ebeler ve tüm sağlık çalışanları mücadele halinde…

Onlara işlerini yapmalarında yardımcı olun.

Tüm ülkemize ve dünyaya sağlık dileriz.