7 Nisan Dünya Sağlık Günü
07 Nisan 2021


Dünya Sağlık Örgütünün anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan tüm dünyada sağlık günü olarak anılır. 

Sağlık; Ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir.
Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlarda sağlıklı olur.

Tüm ülkemize ve dünyaya sağlık dileriz.