Covid-19 Takip Merkezimiz Hizmete Açıldı
03 Kasım 2021


Koronavirüs hastalığı  “Covid-19 pandemisi, dünya çapında milyonlarca hastanın enfekte olmasına neden olduğu gibi, pandemi sürecini kontrol altına almak adına yapılan kısıtlama ve uygulamalarla birlikte günlük iş, ev, okul sosyal yaşam vb.   olağan şartların bozulması sonucu dünya çapında çok daha fazla bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik açılardan olumsuz  etkilemesine neden olduğu bilinmektedir.

Dünyanın geçmişte yaşamış olduğu ve çok sayıda insanı etkileyen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut   Solunum Sendromu (SARS) gibi diğer viral hastalıklarda uzun vadeli olumsuz sonuçların olduğu birçok bilimsel çalışmada   bildirilmiştir. Yaşanmış olan bu tecrübeler ışığında Covid-19 pandemisinin de kısa ve uzun vadede olumsuz sağlık sonuçları   olabileceği öngörülmektedir.

Covid-19 pandemisine ilişkin yapılan çalışmalarda kısa vadeli olumsuz sağlık sonuçları olduğu, farklı vücut sistemlerini   (bağışıklık sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, nörolojik sistem, gastrointestinal sistem, kutanöz, karaciğer ve böbrek   fonksiyonu vb.)  etkilediği tespit edilmekte ve bunların yanı sıra  ruh sağlığının da olumsuz etkilendiği görülmektedir. Uzun   vadede, karşılaşılabilecek sorunların olup olmayacağı, kullanılan ilaçların istenmeyen etkileri gibi karşılaşılabilecek   sorunlarla  ilgili bilgi sahibi olmak ve olabilecek sağlık sorunlarına karşı zamanında müdahale edebilmek adına Covid-19   geçirmiş olan  hastaların takibi kaçınılmazdır.

Covid-19 Takip Merkezi Hedefleri

Covid-19 hastalığı geçirmiş bireylerin, tıbbi izlemlerinin yapılabilmesine yönelik tüm dünyada çalışmalar başlatılmıştır. Covid-19'la ilk kez enfekte olduktan yaklaşık dört hafta sonra bazı bireylerde çeşitli sağlık sorunları görülebilmektedir. Bu amaçla; Ülkemizde, bu kapsamdaki bireylerin izlemlerini gerçekleştirmek için takip sürecine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu minvalde, Covid-19 hastalığı geçiren bireylerin mevcut durumlarına ilişkin tespit yapılması, izlemlerinin en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bireylerin tıbbi izlemlerinde belirlenen ve müdahale edilmesini gerektiren sağlık durumlarının erken dönemde belirlenmesi ve gereken tıbbi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla sağlık politikaları geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Covid-19 Takip Merkezi Amaçları

 • Sağlık Hizmetinin Kalitesini artırmak ve hastalık geçiren bireylere en iyi şekilde hizmet sunmak,
 • Covid-19 hastalığının geleceğe yönelik gösterebileceği etkilerini tespit edip önlem alabilmek,
 • Gelecekte oluşabilecek olası farklı pandemi risklerine karşı hazırlıklı olabilmek ve daha kısa sürede tedbirler alabilmek,
 • Hastalık geçiren bireylerde geleceğe yönelik oluşabilecek risklere karşı önceden önlem alabilmek,
 • Sunulan sağlık hizmetinde faydalanabilecek kaynaklara katkıda bulunabilmek.

  Bu amaçla TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanemizde açılan “Covid-19 Takip Merkezimizde”  Sağlık Bilim Kurulunun hazırlamış olduğu takip programı çerçevesinde 1 Kasım  2021 tarih itibari ile hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız.

  Covit-19 Takip Merkezinde Hangi Hastalar Takip Edilmektedir/Kimler Başvurabilir?

  Hastalığın orta ve uzun vadede vücutta neler yapabileceği konusunda önemli bilgilere sahip olmak adına açmış olduğumuz Covid-19 Takip Merkezimizde gönüllülük esasına dayalı olarak;

 • Öncelikli olarak Covid-19’u ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar (tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla),

Covid-19 Takip Merkezinin İşleyişi

-Covid-19 Takip Merkezi sorumlu hekimi tarafından oluşturulan hasta listesi merkezde görevli sekreter tarafından telefon ile aranarak Hastanemiz Covid-19 Takip Merkezine davet edilmektedir.

-Davet edilen bireyler, muayene ve tetkik yapılmasını kendi isteği ve onayı ile gönüllü olarak kabul edenler izleme alınmaları için randevu listesine eklenir.

-Görevli sekreter tarafından oluşturulan Randevu Listesi sorumlu hekim tarafından kontrol edilir.

-İlk geliş ve kabul işlemlerinin ardından bireyin mevcut sağlık durumuna ilişkin muayene, tetkik gibi tıbbi iş ve işlem süreçleri başlatılır.

-Daha sonraki randevu günleri; bireyin Covid-19 Merkezine ilk geliş ve kabul işlemlerinin yapıldığı tarihten sonraki 1.ay, 3.ay, 6.ay, 12. ay, 18.ay ve 24. ay olarak belirlenir.

-Randevu günleri hastaya sözlü ve yazılı bilgilendirme ile hatırlatılır.
Covid-19 Takip Merkezi izleminden kendi isteği ile ayrılma talebinde bulunan bireyler; merkezimizin sorumlu hekimi tarafından gerekçeleriyle birlikte kayıt altına alınarak izlem listesinden çıkabilirler.

Covid-19 Takip Merkezi İletişim Bilgileri

Hastanemiz Covid-19 Takip Merkezi Poliklinikler 1. katta bulunmaktadır.
Covid-19 Takip Merkezi
Sorumlusu: Uzm. Dr. Fatih İlşad AKIN
İrtibat Telefonu: 0 (288) 214 10 43 - (Dahili :16046 )