Dünya Diyabet Günü
12 Kasım 2021


Dünya Diyabet Günü

Her yıl 14 Kasım Dünya Diyabet günü olarak anılmaktadır.

Diyabet Her Bireyi İlgilendirir

Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir.

Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler.

Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1 ‘i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir.

Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir.

Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir. 

Ülkemizde Diyabet

2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan  “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”  uygulanmaktadır.

 “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar; 

 • Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,
 • Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak, 
 • Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,
 • Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek, 
 • Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ndediyabet hakkında farkındalık oluşturmak, hastalığa dikkat çekmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanemiz poliklinik girişinde stant oluşturuldu. Stantta, diyabet konusunda halkta farkındalık duygusunun uyandırılması için halka eğitim verilmesi, parmaktan şeker ölçümü, diyabet hakkında broşür dağıtımı, şekeri yüksek çıkan kişilerin yönlendirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Standımızı ziyaret eden hastane yöneticilerimizin de şeker ölçümleri yapıldı.

Diyabet Hemşiresi Pelin DENİZ tarafından  “Diyabetle Yaşam” ve hastanemizde faaliyet gösteren “Diyabet Okulu” ile ilgili katılımcıları bilgilendirerek okulumuza davette bulundu.

 • di.png
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.29.55.jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.29.57.jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.29.59 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.29.59 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.29.59 (3).jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.30.14.jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.30.18 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.30.19 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2021-11-11 at 14.30.19 (2).jpeg