4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
05 Mayıs 2022

  • 4-10-May-is-sagligi-haf-KEAH.jpg
  • Afiş-1.jpg
  • Afiş-2.jpg
  • Afiş-3.jpg
  • Afiş-4.jpg
  • Afiş-5.jpg


Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak kutlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çeşitli sempozyum ve toplantılarla ülkemizde "İş Sağlığı ve Güvenliği" bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarını önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Çalışma hayatının en önemli konularından biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusu tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorundur. Çünkü bu konudoğrudan insan sağlığı ve hayatı ile ilgilidir ve hiçbir şey insandan daha değerli değildir.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde %98’i, meslek hastalıklarının yüzde %99’u önlenebilir iken; gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir.

İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek, tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması mutlaka sağlanmalıdır.

Bu sene 36. düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının çalışma hayatına olumlu katkılar sağlamasını diliyorum.

Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

Ülkemizde;
Her altı dakikada 1 iş kazası meydana gelmekte,
Her iki buçuk saatte 1 çalışan sakat kalmakta
Her altı saatte de 1 çalışan ölmektedir.
ILO rakamlarına göre; Dünyada 1,2 milyarı bayan olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunmakta. Dünyada; her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı hayatı sonlanmaktadır.

Dünyada çalışma barışını, çalışanların iş ve sosyal hayatlarını, ülke ve bölge ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kamu ve özel sektör ayırımı gözetmeksizin bütün çalışanlar kanun kapsamına alındı. Bu kanun ile iş sağlığı ve güvenliği disiplinine küresel bir farkındalık kazandırıldı.

Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği konusu; ilgili tarafların ortak çabası ile modern nitelikte önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle konunun önemini kamuoyuna duyurmak için 1987 yılından buyana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası teşvik etmeyi hedefleyen yeni bilgi ve uygulamaların paylaşılması İSG alanındaki bilgilerin geliştirilmesi, stratejilerin ve iyi uygulamaların geliştirilmesi için bir platform oluşturmak adına çok önemli haftadır.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu günlerde, bu haftanın Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamını hep beraber paylaşmak dileğiyle..