31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
31 Mayıs 2022

E0xoRkJXsAEgTw0.jpg

31-Mayıs-Dünya-Tütünsüz-Gün.jpg


31 Mayıs tarihi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün ürünü kullanımının sağlık zararları başta olmak üzere tüm zararlarına dikkat çekmek, tütün ürünü kullananlara bırakmaları için bilinç kazandırmak, toplumda, tütün ürünü kullanmaktan kaçınma yönünde farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edilmiş olup ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 

Küresel tütün salgını, tüm dünyada sağlığın bozulmasına ve yaşam kaybına sebep olan önlenebilir risk faktörleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık1.3 milyonunu, tütün ürünü kullananlar değil, tütün dumanına maruz kalanlar oluşturmaktadır. Tütün ürünleri sadece onu kullananlara değil, bireyin çevresine ve tüm topluma pek çok yönden belirgin zararlar vermektedir. 

Bilimsel çalışmalar, tütün ürünü kullanımının vücudun hemen hemen her organını etkileyerek zarar verdiğini, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğini ve Covid-19’a ilişkin riskleri artırdığını açıkça göstermektedir. Bununla birlikte; tütün dumanına maruziyetin de tütün ürünü kullanımına benzer zararları taşıdığı bilimsel bir gerçektir.  Bilhassa Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu dönemde; tütün ürünü kullanımı, her zamankinden çok daha fazla tehlike içermekte ve tütün ürünü kullanımını bırakmak da her zamankinden çok daha fazla önem taşımaktadır. Tütün ürünü kullanımını bırakmak, Covıd-19 enfeksiyonunu riskini ve şiddetini azaltmak için, tütün ürünü kullananlara yardımcı olacak en önemli kalkandır. 

Tüm bu riskler göz önünde bulundurarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bu yıl kutlanacak olan “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliklerinin ana teması, “Sigara Bırakma” olarak belirlendi. 2021 yılı etkinliklerinde; tüm dünyada, tütün ürünü kullanımının bırakılmasını teşvik edecek çalışmalar yapılması için harekete geçildi. 

Tütün ürünü kullanımını bırakmak, her zaman ve her yaşta büyük fayda sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 30’lu yaşlarda sigarayı bırakanların yaşam süresi, sigara içmeye devam edenlere göre yaklaşık 10 yıl artmaktadır. Beklenen yaşam süresindeki bu artış, erken yaşlarda sigara bırakmayla artmakta ve sağladığı yararlar da belirgin olarak görülmektedir. Örneğin kalp krizi geçirdikten sonra sigarayı bırakan kişilerin, yeni bir kalp krizi geçirme riskleri %50 oranında azalmaktadır. Halihazırda sigaraya bağlı sağlık sorunları gelişmiş olan bireyler de sigarayı bıraktıktan sonra, sigara içmeye devam edenlere göre daha sağlıklı bir hayat sürebilmektedir.

Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren, oluşturduğu sağlık riskleri gerilemekte ve vücutta olumlu bir değişim başlamaktadır. İlk sigara bırakma gününden itibaren akciğerlerde, kalpte değişim başlamakta, yüksek kalp atış hızı, kan basıncı, karbon monoksit seviyesi normale dönmekte ve zamanla bağışıklık sistemi güçlenmektedir. 2-12 hafta içinde dolaşım düzelmekte ve akciğer kapasitesi artmakta, öksürük ve nefes darlığı azalmaktadır.  Ayrıca tütün ürünü kullanımının bırakılması ile çevredeki bireylerin, özellikle de çocukların tütün dumanına maruziyetten korunması da büyük kazançtır.  

Dünya genelindeki 1,3 milyar tütün ürünü kullanıcısının %60'ı tütün ürünü kullanımını bırakmak istemekte ancak yalnızca %30'u bunu başarılı bir şekilde yapabilmektedir. Sigara bırakma konusunda başarı sağlayan pek çok kişinin çeşitli denemelerin ardından bu başarıya ulaştıkları bilinmektedir. Bireysel olarak bırakma girişiminde bulunmak ve bırakmak elbette mümkündür ancak yeterli destek olmadan bırakmaya çalışmak, bireyi zorlayabilmektedir. Ancak sigara bırakma sürecinde, bilimselliği kanıtlanmış, profesyonel sigara bırakma hizmetlerine erişmek, tütün ürünü kullanıcılarının bu bağımlılıktan kurtulma şanslarını oldukça artırmaktadır. 

Ülkemizde bu yıl Dünya Tütünsüz Günü temasına uygun olarak, tütün ürünü kullananların bu bağımlılıktan kurtulmasını sağlamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla Mayıs 2021 itibarıyla “BAŞARABİLİRSİN” adında bir sigara bırakma kampanyası başlattık. Bu kampanyaya, öncelikle toplumda kamu kurumlarında çalışan toplumda rol model sağlık çalışanı, öğretmen, kolluk kuvveti personeli, hakim, savcı gibi meslek gruplarından başlandı ve 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla toplumun tamamına açıldı.    

Sigara bırakmak isteyen bireyler, alo171.saglik.gov.tr internet sitesinde “BAŞARABİLİRSİN” sekmesindeki, kampanya katılım formunu doldurarak veya ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayarak kampanyaya katılmak için gerekli ilk adımı atabilir.  Başvuruda bulunan bireylerle iletişim kurularak sigara bırakma polikliniği randevuları alınmakta, alanda çalışan hekimler ve akademisyenler tarafından yüz yüze ya da internet üzerinden verilen eğitimler ile sigara bırakma ve bunu sürdürmeye yönelik motivasyonları artırılmaktadır. 

Covid-19 salgın koşullarına rağmen konuya özel eğitim alan hekimler ile 556 sigara bırakma polikliniğinde sigara bırakma hizmeti sunulmaya devam edilmektedir. “BAŞARABİLİRSİN” kampanyası ile sigara bırakmak için başvuruda bulunan hastalara hekimlerinin muayenesi ve değerlendirmesi doğrultusunda sigara bırakma tedavisinde, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçlar ile tedavi başlanmakta ve bırakma süreci desteklenmektedir. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan, ancak ülkemizde geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar ile Nikotin Replasman Tedavisi preperatları Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlığımız tarafından alınarak hekimlerimiz tarafından, uygun görülen hastaların sigara bırakma tedavisinde ücretsiz olarak kullanılmaktadır. 

“BAŞARABİLİRSİN” kampanyası ile sigara bırakma sürecine giren bireyler bu süreçte yalnız bırakılmadan hem sigara bırakma polikliniklerindeki kontrolleri hem de ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı tarafından yapılan geri dönüş aramaları ile yakından izlenecektir. Bireyler, Danışma Hattı tarafından belirli periyodlarla yapılan geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip edilecek ve sigara bırakma sürecini sürdürmesi için desteklenecektir. Yapılan geri dönüş aramalarında bireyler sigara bırakma sürecinde yaşanan nikotin yoksunluk belirtileri veya fizyolojik zorluklarla baş etme konusunda cesaretlendirilerek motivasyonları artırılacaktır.

Ülkemizin “Tütünsüz Türkiye” hedefine ulaşmasına katkı sağlamak için tütün ürünü kullanan bireylerin “BAŞARABİLİRSİN” kampanyası katılarak, bırakmak için attıkları adım çok değerlidir. 

Unutulmamalıdır ki tütün ürünleri söz konusu olduğunda, gerçek kazananlar, bırakanlardır.



Dünya Tütünsüz Günü’nde Tütün Ve Akciğer Sağlığı

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edildi ve bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerinin ana teması, “Tütün ve Akciğer Sağlığı” olarak belirlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs Günü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Tüm illerimizde il sağlık müdürlüklerimiz,  sivil toplum kuruluşları ve paydaş kurumlar tarafından yapılan faaliyetlerle tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekilmekte, bırakmak isteyenler teşvik edilmektedir.  

Sigara dumanı, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üze­rinde olumsuz etkiler oluşturmasıyla, solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıklar arasında; akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfek­siyonlar hatta alerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, sigara içenlerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur.

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Sigara dumanında 5300’den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70’den fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan incelemelere göre, 1,8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1.6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Tüm bu riskler göz önünde bulundurularak tütünle mücadelede sağlanan başarı ile bağımlılıktan uzak, sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte, kanserler gibi pek çok kronik hastalık, kalp damar hastalıkları ve bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlenecektir. Ayrıca bu kronik hastalıklara yönelik sağlık harcamalarının ve iş gücü kayıplarının azalması ile ülke ekonomisine de katkı sağlanacaktır.  

Bu sebeplerle ülkemizdeki tütünle mücadele çalışmaları siyasi iradenin, kamu otoritesinin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın iş birliğinde büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Siyasi irade, istikrarlı bir biçimde ve cesaretle tütünle mücadele çalışmalarını desteklemektedir. Hatta bu mücadelenin liderliğini ve savunuculuğunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi yapmaktadır. En üst düzeyde gösterilen bu siyasi kararlılık elbette başarılı çalışmaların sürekliliğini de beraberinde getirmektedir. 

Pasif Maruziyetine Önlem

Ülkemizde tütünle mücadele alanında yürütülen çalışmalar arasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının tütün dumanından pasif maruziyetinin önlenmesi yer almaktadır.

Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan “pasif maruziyet” kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aktif içicilik ve ikinci el maruziyet (pasif maruziyet) kanıtlanmış riskler içermektedir. İkinci el sigara dumanı; lösemi, lenfoma, santral sinir sitemi tümörleri ve karaciğer kanserine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, pasif maruziyet de akciğer kanseri riskini arttırdığı ortaya çıkmıştır.

Vatandaşlarımızın tütün dumanından pasif maruziyetini önlemek ve temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla 4207 sayılı Kanun kapsamında tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlere yönelik, ülke genelinde yaklaşık 1500 denetim ekibiyle 7 gün 24 saat esasına göre denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Rutin denetimlerin yanı sıra,  Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik de denetimler sürdürülmektedir.  Denetim ekiplerimiz tarafından Kanun’un tüm hükümleriyle yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2009 tarihinden bu yana ülke genelinde 22.852.971 denetim yapıldı. Bu denetimler sırasında Kanun hükümlerine uyum konusunda ihlal tespit edilen işletmelere ve ihlalde bulunan kişilere yönelik 313.008.491 TL idari para cezası uygulandı.

Yürütülen koruma ve önleme çalışmalarının yanı sıra tütün ürünü kullanan bireyler bırakmaları için teşvik edilmekte ve bırakmak isteyenlere ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek sağlanmaktadır. 27 Ekim 2010 tarihinde hizmete açılan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattında, 7 gün 24 saat, sigara bırakma konusunda uzman danışmanlar tarafından canlı destek sağlanarak, günlük ortalama 4-5 bin arası çağrı karşılanmaktadır. Ayrıca internet sitesi üzerinden destek almak isteyen kişiler alo171.saglik.gov.tr web adresinden birçok hizmete ulaşabilirler. Site üzerinden sigara bırakma takvimi oluşturabilir, sigaranın bütçeye verdiği yükü hesaplayabilir, kararlılık ve bağımlılık testi uygulanabilir. Site, hizmete açıldığı tarihten 30 Nisan 2019 tarihine kadar 3.851.606 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Bunun yanı sıra toplumu, tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirmek, yürütülen çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak için havanikoru.saglik.gov.tr web sitesi hizmet vermektedir. Site, hizmete açıldığı tarihten 30 Nisan 2019 tarihine kadar 1.675.622 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

 2019 yılı itibariyle toplam 501 sigara bırakma polikliniğinde açıldığı günden bugüne kadar 720 hekim tarafından 2.492.750 kişiye hizmet sunulmuştur. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan, ülkemizde geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından uygun görülen hastalara ücretsiz olarak temin edilmektedir. 

Toplumu bilinçlendirmek, toplum sağlığını korumak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak temel hedeflerimizdir. “Tam Dumansız Türkiye” için tütünle mücadele çalışmaları, kararlılıkla ve güçlendirilerek devam etmektedir.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz gününde siz de bir adım atabilir, sigara bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Sigarayı bırakmak istiyor, fakat bırakamayacağınızı düşünüyorsanız bu süreçte destek alabileceğiniz birçok kurum olduğunu unutmayın. Bağımlılıkların tümü bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür.