Prof. Dr. Ramazan Dansuk
28 Haziran 2022


Prof Dr Ramazan Dansuk.jpeg

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

- İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İnfertilite polikliniği açıldı. İnfertilite nedir ve nasıl bir sağlık hizmeti vereceksiniz?

- İnfertilite çocuk isteği olan ve bunu planlayan evli bir çiftin bir yıl süre ile herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın bir yıl içinde çocuk sahibi olamama durumudur. İnfertilite yaygın kanının aksine kısırlık demek, bu çiftin hiç çocuğu olmayacak demek değildir. Sadece infertilite nedeninin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Takip ve tedavi ile çoğu çocuk sahibi olabilirler.

- İnfertilite neden olur?

- Yaygın kanı çocuk olmamasının nedeninin genellikle eşlerden kadının sorumlu olduğu şeklindendir. Oysa infertil çiftlerde araştırma yapıldığında 1/3 ünde kadında, 1/3 ünde erkekte, son kalan 1/3 kısmında ise hem kadında hem de erkekte sorun olduğunu ortaya çıkartmıştır. O nedenle biz bu işle uğraşanlar infertil kadın infertil erkek olarak değil infertil çift olarak bakarız, bize çocuk isteği olarak gelen aileye. Şöyle anlatayım; Kadının gebe kalabilmesi için kadında döllenme kabiliyetinde yumurta olması ve yumurtlamanın olması, erkekte dölleme kabiliyetine sahip sperm ve bunların buluşabilmesi için kadında tüplerin açık olması gereklidir.

- Çocuk isteği olan bir çift size başvurduğunda ne yapılır?

- Genellikle çocuk isteği olan kadın yalnız gelir. Bizler eşinin de yanında olmasını isteriz. İlk olarak erkekte sperm sayımı kadında ovaryan rezerv yani bir bakıma yumuralıklarında döllenme yeteneğine sahip yumurta rezervi ve tüplerinin açık olup olmadığını saptamak için de histerosalpingografi dediğimiz tüplerin filmini çekeriz. Bunlar ilk yapılacak tetkiklerdir ve gerekirse daha ileri tetkikler de yapılır.

- İlimizde infertilite durumu nedir? Kaç infertil çift var ve siz nasıl bir sağlık hizmeti vereceksiniz?

- İlimizde, Türkiye'mizde ve tüm dünyada infertil çift oranı aşağı yukarı aynıdır. Evli çiftlerin çocuk sahibi olmada sorun yaşama oranı %10'dur. Yani her on çiften biri. Tabi ki on çiften birinin çocuğu olmayacak demek değildir. Tedavi ile çoğu çocuk sahibi olurlar.

İlimizin merkez nüfusunun köyleri ile birlikte 100 bin, tüm il nüfusunun 300 bin civarında oduğunu biliyoruz. Bu da merkezde evli çift sayısının 17 bin, tüm ilde ise 50 bin dolaylarında olduğunu, %10 oranını bu sayılara uygularsak merkezde 1500-2000, tüm ilde 5000 ailenin çocuk sahibi olmada sorun yaşadığını varsayabiliriz.  Hastanemize şimdiye kadar 1700 kişi infertilite tanısı başvurmuş olması bizim kaba hesaplama ile ulaştığımız bu sayıların doğruluğunu destekliyor.

- İnfertil bir çift size başvurduğunda ne yapacaksınız?

- Tanı koymanın aşamalarını daha önce kısaca anlatmıştım. İnfertilite kliniklerinde tedavi adına iki işlem yapılır. Aşılama olarak bilinen artifisyel inseminasyon ve tüp bebek olarak bilinen invitrofertilizasyon. İlk aşamada bizim yapacağımız şey tetkik ve takip ile aşılama işlemi olacak. İnfertilite takibinde önemli olan yerinde takiptir. Çünkü bir defa hastaneye gelip gitme ile bitecek bir işlem değil. Tetkikleri bile bir adet dönemi yapıldığından 1 ay sürüyor. Takip için her adet dönemi boyunca kişinin birkaç defa hastaneye gelmesi gerekir. Başka merkezde yapılacak olan takiplerin yerine ilimizde bu işlemin takibinin yapılması büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Hastanemizde sağlanan imkanlarla spermiyogram  hormon testleri ve ultrason ile yumurtalıkların ayrıntılı değerlendirmeleri yapılacaktır. Temennim ileriki zamanda infertilite polikliniği ile başlayan bu sürecin bir tüp bebek merkezini de açarak tamamlanmasıdır.