Kırklareli Eğitim ve Araştırma hastanesinde ilk kez bir çocuk hastaya kapalı (laparoskopik) böbrek ameliyatı gerçekleştirildi
24 Ağustos 2022

Kırklareli Eğitim ve Araştırma hastanesinde ilk kez bir çocuk hastaya kapalı (laparoskopik) böbrek ameliyatı gerçekleştirildi. Vezikoüreteral reflü (VUR) hastalığı nedeniyle  sol böbreği çalışamaz hale gelen hastamıza Üroloji Kliniği doktorlarımız Prof. Dr. Ahmet Rüknettin ASLAN ve Doç. Dr. Alkan ÇUBUK tarafından laparoskopik nefrektomi (kapalı böbrek) ameliyatı yapılmıştır. Geleneksel açık cerrahideki büyük kesilerin yerine laparoskopide karın boşluğuna iletilen kamera ve çalışma aletleriyle ameliyat yapılmaktadır. Hastaların daha az ağrıları olmakta, kozmik sonuçlar daha iyi olmakta ve hastamız ertesi gün taburcu olabilmektedir. Bu method erişkin hastalarda neredeyse rutin olarak uygulanmaktadır ancak çocuk hastalarda hala çoğu merkezde rutin olarak uygulanamamaktadır. Anestezi  ve cerrahi ekibin tecrübesi ve yeterliği ameliyat başarısı için en önemli unsurlardır. Ameliyatta anestezi takibi anestezi doktorlarımız Uzm Dr. Mine Ergi Ocak ile Uzm Dr.Rukiye Doğan Çakıer ve ameliyathane ekibi tarafından başarıyla sürdürülmüştür.
Vezikoüreteral reflü hastalığı idrarın mesaneden böbreğe geri kaçmasıdır. Anne karnında bebeğin böbreklerinde genişleme ya da çocukluk döneminde sık tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonlarıyla kendini göstermektedir. Kaçağın şiddetine göre antibiyotik tedavileri , endoskopik enjeksiyonlar ya da idrar kanalıyla mesane arasına yeniden anostomozlar yapılmaktadır. Tedavi edilememiş vakalara  böbrek fonksiyon kaybına yol açmaktadır. Tanı ve tedavisi için çocuk ürolojisi uzmanı takibi gerekmektedir. Hastanemizde bu işlemlerin tüm aşamalarında hastalarımıza yardımcı olabilecek insan ve ekipman kalitesine sahiptir.

  • 20220818_154429.jpg
  • 20220818_154625.jpg
  • WhatsApp Image 2022-08-24 at 07.39.20.jpeg