26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ
26 Ekim 2022

“Bilindiği üzere; hastanın yararını, zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bilgilendirme ve bilgi alma hakkı, sağlık kurumunu ve personelini seçme hakkı, mahremiyet hakkı, tıptaki yeniliklerden yararlanma, dinî vecibelerini yerine getirme, şikâyet ve tazminat hakkı gibi haklar içermektedir. 
Hasta hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumunda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir.  Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim günü “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımız “Sağlıkta Özel Günler Takvimi”ne de 26 Ekim günü Hasta Hakları Günü olarak eklenmiştir. 
26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde hastanemiz Hasta Hakları Birim çalışanları tarafından  konferans salonunda çalışanlara ve stajyer öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla “Hasta Hakları ve Sorumlulukları” eğitimi düzenlendi. Eğitimde Hasta Hakları Birim Sorumlumuz Eda YAZICI tarafından yapılan sunumun ardından yine Hasta Hakları Biriminden tecrübeli çalışanımız Hülya ERDOĞAN tarafından yaşanmış örneklere değinildi ve katılımcıların soruları yanıtlandı. Eğitime katılım oldukça iyiydi ve katılanlara broşür dağıtılarak çalıştıkları birimdeki hastaları bilgilendirmeleri rica edildi. 
Konferans salonundaki eğitim sonrası “Hasta Hakları Birim Sorumluları” ve Eğitim Birimi tarafından yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Yatan hastalar ve çalışanlar ziyaret edilerek bilgilendirildi.

 • 11.jpeg
 • 10.jpeg
 • 9.jpeg
 • 8-t.jpeg
 • 7-t.jpeg
 • 6.jpeg
 • 5-t.jpeg
 • 4.jpeg
 • 3.jpeg
 • 2.jpeg
 • 1-t.jpeg