4 Mart Dünya Obezite Günü
04 Mart 2021


Obezite Nedir?

Fazla kiloluk ve obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Beden Kütle İndeksi (BKİ) yetişkinlerde fazla kiloluluk ve obeziteyi sınıflandırmak için yaygın olarak kullanılan basit bir boya göre ağırlık indeksidir. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.

Dünya Sağlık Örgütü

  • BKİ değerinin 25’e eşit ve ya 25’ten yüksek olmasını fazla kiloluk
  • BKİ değerinin 30’a eşit ve ya 30’dan yüksek olmasını obezite  olarak tanımlar.

BKİ yetişkinlerde tüm yaş ve cinsiyetler için aynı olan toplumsal düzeydeki en kullanışlı fazla kiloluluk ve obezite ölçümünü sağlar. Bununla birlikte, BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.  

Bel çevresi bireylerde obeziteyi ölçmek için daha az kullanılan bir yöntemdir. Bu basit ölçüm yetişkinlerde bel çevresini ölçerek obezite ve morbid obeziteyi belirler. Bel çevresini bulmak için, kalça kemiğinin üstündeki ve göğüs kafesinin altındaki alan bir mezura yardımıyla ölçülür.

Kadınlar için, bel çevresinin 89 cm ve üstünde olması sağlıksız olarak değerlendirilir. Erkekler içinse, bel çevresinin 102 cm ve üstünde olması sağlıksız olarak değerlendirilir. Obeziteyi bu yöntemle saptamak için bir sınıflandırma şeması veya çeşitli aralıklar bulunmamaktadır. Sadece kadın ve erkekler için yukarıda belirtilen sade ve basit eşikler geçerlidir.

Obezite ve fazla kiloluğa yol açan nedenler

Obezite ve fazla kiloluluğun ana nedeni günlük alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olmasıdır. Küresel olarak;

·         Yağ içeriği yüksek, enerji yoğun gıdaların alımında artış

·         Birçok iş türünün artan sedanter yapısı nedeniyle fiziksel aktivitedeki azalış, ulaşım modellerindeki değişim, ve şehirleşmedeki artış obezite nedenleri arasındadır.

Diyet örüntüleri ve fiziksel aktivite düzenlerindeki değişiklikler genellikle sağlık, tarım, ulaştırma, şehir planlama, çevre, gıda işleme, dağıtım, pazarlama ve eğitim gibi sektörlerde destekleyici politikaların eksikliği ile ilgili çevresel ve toplumsal değişikliklerin bir sonucudur. Obezite, genellikle bireyin kontrolünün ötesindeki faktörlerin neden olduğu bir hastalıktır.
Bilim, genetiğin obezitede rol oynadığını göstermektedir.
Genler, obeziteye yol açan bazı bozukluklara neden olabilir.
Bununla birlikte, obeziteye yatkınlığı olan tüm bireyler obez hale gelmez.
Hangi genlerin obeziteye en çok katkıda bulunduğunu belirlemek için araştırmalar devam etmektedir.